Projecten

 

Hortulanusbezigmetaanplantenvijver
TuinontwerpenbeplantingsplangemaaktvoordezevoortuininVledder
GrotebloemenbordersVledderveentuinontwerpentuinaanlegdoorhortulanus
Verdieptepadenvoorgemakkelijktuinonderhoud
Geurenderozenenvasteplanteninverhoogdebak
Voortuinmetverhoogdebakkenenvasteplanten
Indewintereenheelandergezicht
OverkappingmetopenhaardSteenwijkerwold
Voortuinhaveltetuinontwerpentuinaanleghortulanustuinontwerpenhoveniersbedrijf
Kunstgrasvoordekinderenineenschaduwtuin

 

VHG logo kleur