VHG

De VHG is de belangenbehartiger en adviseur van groene ondernemers; hoveniers, groenvoorzieners, dak- en gevelbegroeners, boomverzorgers en interieurbeplanters. Ook vormt de VHG een gemeenschap, een sociëteit, waarin groen ondernemerschap tot bloei komt door contact en gedeelde interesse.

VHG logo kleurAchter de schermen is de VHG actief als politieke lobby. Dit in samenwerking met andere organisaties voor werkgevers en ondernemers. Ook voert de VHG de CAO-onderhandelingen namens de werkgevers. Bovendien bereikt de VHG besparingen voor leden door het afsluiten van collectieve verzekeringen en pensioenregelingen.

VHG-leden kunnen de afdeling Ledencontact bellen of e-mailen met vragen over bedrijfsvoering en voor juridisch advies. Handige informatie over wetgeving en bedrijfsvoering krijgen de leden via de nieuwsbrief, het ledennet, de website of e-mail.

Als VHG-lid ben je verplicht de Leveringsvoorwaarden van de VHG te gebruiken. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond in het kader van de coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn op 1 januari 2009 in werking getreden. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder depotnummer 40482980.

 

De Levende Tuin

Uit een recent tuinbelevingsonderzoek is gebleken, dat consumenten graag iets met duurzaamheid in hun tuin willen. Maar ze hebben geen idee van wat er allemaal zou kunnen. Om op die behoefte aan te haken, heeft VHG Vakgroep Hoveniers het concept van De Levende Tuin ontwikkeld. Dit concept helpt de hoveniers, aangesloten bij Branchevereniging VHG, om op de wensen van de consument in te spelen en daarmee de leefomgeving verder te vergroenen. VHG is onlangs gestart om alle mogelijkheden van De Levende Tuin ook bij consumenten onder de aandacht te brengen.

 

In het boekje Lang Leven(n) de Tuin, uitgegeven door VHG Vakgroep Hoveniers, worden de basisprincipes van een levende tuin toegelicht. Als vervolg hierop is voor u, als professional, een handboek ontwikkeld waarin u praktische handvatten vindt voor het inrichten van een levende tuin. U vindt er per thema (Water, Bodem, Dieren, Energie en Voedsel) informatie over bijbehorende producten en toepassingen. Doordat het handboek is voorzien van veel beeldmateriaal, bent u in staat om een levende tuin ook daadwerkelijk aan uw klanten te presenteren en te verkopen. Daarmee presenteert u zichzelf als adviseur met vakmanschap. In combinatie met het handboek is er ook een korte film gemaakt gericht op consumenten en zijn enkele demofilmpjes voor opdrachtgevers ontwikkeld.

Modeltuin

Op 10 april 2014 wordt in De Tuinen van Appeltern de modeltuin geopend volgens het VHG-concept ‘De Levende Tuin'. In de tuin komen alle aspecten van een levende tuin op een overzichtelijke en toegankelijke manier samen.

De modeltuin bestaat uit vijf themacirkels. Elke cirkel heeft zijn eigen thema: ‘goed voor kleine dieren’, ‘een tweede leven’ (over hergebruik van materiaal en planten), ‘proeven en ruiken’, ‘een langer leven’ (duurzaamheid) en ‘beter voor ons allemaal’ (duurzaamheid aspecten). Het ontwerp van de tuin is een coproductie van VHG Vakgroep Hoveniers en De Tuinen van Appeltern, mede ondersteund door het Productschap Tuinbouw.

Promotiecampagne

Om het concept De Levende Tuin onder de aandacht te brengen van het brede publiek is VHG Vakgroep Hoveniers dit voorjaar met diverse promotieactiviteiten gestart. Zo zijn, naast twee items in het programma RTL LifestyleXperience en een artikel in het consumentenblad Villa d’Arte, advertenties opgenomen in de tuinedities van Libelle en Magriet. In deze advertenties worden de lezers uitgenodigd om de speciale facebookpagina De Levende Tuin te bezoeken en aansluitend in contact te treden met bijvoorbeeld u als lid van Branchevereniging VHG.

Op deze facebookpagina vinden de lezers alle informatie, foto’s en reacties van bezoekers over De Levende Tuin. De lezers kunnen bijvoorbeeld de eerder genoemde filmpjes downloaden/bekijken en via deze facebookpagina kunnen zij, op basis van onze ledenlijst, rechtstreeks met u als lid van Branchevereniging VHG in contact te treden.

VHG logo kleur

Footer universeel 02 : planten